Administrativna podjela Osmanskog Carstva

(Preusmjereno sa stranice Sastavni dijelovi Osmanskog Carstva)

Zajedno sa njegovim provincijama, Osmanlijsko carstvo se sastojalo od tri suzerenske države (Krimsko kanstvo, Vlaška i Moldavija) i Transilvanije, kneževine pod suzerenstvom Porte.

Osmanlijsko carstvo, 1481-1683

Provincije uredi

Osmanlijsko carstvo je bilo podijeljeno na provincije zvane vilajeti, beglerbegluci (beglerbegovine), ejaleti ili pašaluci. U različita vremena, broj provincija se mijenjao, od tridesetšest do nešto iznad dvadeset, da bi mnoge od njih bile izgubljene tokom Prvog svjetskog rata. Na vrhuncu moći, carstvo je imalo 29 provincija. Provincije Rumelija i Anadolia su bile pod direktnom upravom sultana. Preostalih 27 su kontrolisali beglerbezi ili valije (guverneri).

Rumelija Anadolija Rum
Karaman Asirija Egipat
Sirija Dijarbekir Kurdistan
Dulgadir Egejska ostrva Erzurum
Van Šehrizor Vilajet Bagdad
Buda Bosna Temišvar
Kanjiža Özi (Očakov) Trabzon
Tripoli Kipar Tunis
Moreja (Peloponez) Alžir al-Hasa
Alepo Mosul Basra
Hidžaz Vlaška (suzerenstvo) Moldavija (suzerenstvo)
Kirmsko kanstvo (vazalska država) Transilvanija (pod osmanlijskim suzerenstvom)

Poslije 1861, takođe je stvoren autonomni Vilajet Liban, koji je proizvod evropskog pritiska da se maronitskim hrišćanima da domovina.

Ejaleti Osmanskog carstva uredi

14. vijek uredi

15. vijek uredi

16. vijek uredi

17. vijek uredi

19. vijek uredi

Potprovincije uredi

Osmanlijske provincije su se dalje dijelile na manje upravne jedinice poznate kao sandžaci, kojima je upravljao sandžakbeg. Ovi su se zatim dijelili na timare i zeamete ili zijame. No, neki sandžaci, poput jerusalimskog, nisu bili dio provincije.

Sandžaci su takođe mogli biti podijeljeni u kapetanije ili kaptanluke (na turskom, kaptanlık).

Za administrativnu osmanlijsku podjelu Bosne vidi Vilajet Bosna.