Sasanidsko porodično stablo

(Preusmjereno sa stranice Sasanidska dinastija)
Glavni članak: Sasanidska Monarhija

Sasanidska dinastija, koja je vladala drevnim Iranom, osnovana je od strane Ardašira I koji je porazio posljednjeg partskog (arsakidskog) kralja Artabana IV (perzijski: اردوانArdavan) a prestala je sa posljednjim sasanidskim kraljem Jezdigerdom III, poraženim od ranog Rašidunskog Kalifata.

 
 
 
 
 
 
 
 
Sasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardašir I
vl. 224-41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šapur I
vl. 241-72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormizd I
vl. 272-73
 
 
 
Bahram I
vl. 273-76
 
 
 
Narzeh
vl. 293-302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahram II
vl. 276-93
 
 
 
Hormizd II
vl. 302-09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahram III
vl. 293
 
Šapur II
vl. 309-79
 
Ardašir II
vl. 379-83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šapur III
vl. 383-388
 
Bahram IV
vl. 388-99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezdegerd I
vl. 399--420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahram V
vl. 420-38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezdegerd II
vl. 438-57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormizd III
vl. 457-59
 
Peroz I
vl. 459-84
 
Balaš
vl. 484-88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kavad I
vl. 488-96,
498-531
 
Djamasp
vl. 496-98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozroje I
vl. 531-79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormizd IV
vl. 579-90
 
Bistam
vl. 591-95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozroje II
vl. 591-628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kavad II
vl. 628
 
Boranduht
vl. 630-31
 
Azarmedukt
vl. 631
 
Šahrijar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardašir III
vl. 628-630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezdegerd III
vl. 632-51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šahrbanu
 
Peroz II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narsije