Santomejci

Santomejci je naziv za domorodačko stanovništvo na Svetom Tomi i Principu. Njegov etnički sastav je prilično šarolik, a najčešće se dijele na:

  • Mestike;
  • Angolares - (potomke Bantu robova iz Angole koji su se naselili nakon brodoloma godine 1540.);
  • Forro - potomke oslobođenih robova;
  • Servicais - gastarbajteri iz Angole, Mozambika i Zelenortskih Otoka;
  • Tongas - djeca servicaisa rođeni na otoku;
  • Evropljani

Po vjeri su uglavnom kršćani, a dominiraju katoličanstvo, protestantizam i adventizam.