Sanghapala

Sangaphala (također poznat i po imenu Sanghabhara, ? - 518) bio je budistički redovnik i misionar porijeklom iz Jugoistočne Azije. Oskudni podaci navode da je došao u Kinu početkom 6. vijeka te tamo prevodio svete budističke tekstove na kineski jezik. Pretpostavlja se da je po nacionalnosti bio Mon ili Kmer.

Sanghapala