Salmides

Salmides ili Halmides (starogrčki: Ἁλμυδισσὸς ἤτοι Σαλμυδησσός,[1] latinski: Halmydessos)[2] bio je drevni grčki grad koji se nalazio u Trakiji, na obali Crnog mora, oko 95 km severozapadno od ulaza u Bosfor, verovatno nedaleko od današnjeg turskog grada Midije.[3] Istočni obronci Balkanske planine na tom se mestu spuštaju skoro do obale i razdvajaju je od doline reke Marice. Stoga su stanovnici Salmidesa bili odsečeni od civilizovanijih žitelja Trakije i postali su poznati po svom divljem i neljudskom ponašanju.[3]

Eshil u Okovanom Prometeju kaže da je Salmides "na žalu morskom, što mornaru mrzak je domaćin, lađam' očuh",[4] dok Ksenofont u Anabazi kazuje da su u njegovo doba stanovnici Salmidesa od pljačkanja nasukanih brodova napravili pravi posao, i to tako što su obalu razdelili na manje rejone, pa je svako imao isključivo pravo da pljačka sve brodove koji bi prispeli u njegov rejon. Ovaj je pristup, prema njegovim rečima, uveden kako bi se sprečili sukobi koji su često izbijali između Salmidešana oko plena.[5] Strabon za ovaj deo crnomorske obale kaže da je "pust, stenovit, bez luka i sasvim izložen severnim vetrovima",[6] dok Ksenofont primećuje da salmideška obala "vrvi od sprudova".[5] Čini se da stariji pisci o Salmidesu govore samo kao o oblasti, ali ga kasniji autori opisuju kao grad.[3]

Ne zna se mnogo o istoriji ovog lokaliteta. Prema Herodotu, "tračka plemena iz Salmidesa" predala su se Dariju Velikom bez borbe kad je on prolazio njihovom zemljom na svom pohodu prema Dunavu.[7] Kad su ostaci Kirove grčke vojske stupili u službu odriskog kralja Seuta II, jedan od njihovih zadataka bio je da pokore Salmidešane, što su, kako se čini, bez teškoća i učinili.[5]

ReferenceUredi

  1. Klaudije Ptolemej, Geografija, III, 11.
  2. Plinije Stariji, Prirodoslovna pitanja, IV, 11, 18.
  3. 3,0 3,1 3,2 Smith 1854, s.v. Salmydessus
  4. Eshil, Okovani Prometej, 726–727 (prev. Koloman Rac). Zanimljivo je da Eshil u ovom odlonku smešta Salmides u Malu Aziju, blizu Termodonta.
  5. 5,0 5,1 5,2 Ksenofont, Anabaza, VII, 5, 12.
  6. Strabon, Geografija, VII, 6, 1.
  7. Herodot, Istorija, IV, 93.

LiteraturaUredi