Salisuka (Sanskrit: Śāliśuka) Maurya je bio indijski sarmat ili car iz Maurijske dinastije, koji je vladao od 215. do 202. pne. Naslijedio je cara Sampratija. Odlomaj Yuga Purana Gargi Samhite ga opisuje kao izopačenog, svadljivog i nepravednog vladara koji je okrutno mučio svoje podanike.[1] Prema Puranama ga je naslijedio Devavarman.[2]

Salisuka
Prethodi:
Samprati
Maurijski car
215. pne.202. pne.
Slijedi:
Devavarman

NapomeneUredi

  1. Raychaudhuri, H.C. (1972) Political History of Ancient India, Calcutta: University of Calcutta, pp.312-3n.
  2. Thapar, Romila (2001). Aśoka and the Decline of the Mauryan, New Delhi: Oxford University Press, ISBN 019 564445 X, p.183