Sahatno staklo je kružan, blago konveksno-konkavan komad stakla koje se koristi u hemiji kao površina za isparavanje tečnosti, za polaganje praha tokom merenja, ili kao poklopac za laboratorijske čaše.[1][2]

Uzorak cezijum fluorida na sahatnom staklu

Kada se koristi kao površina za isparavanje, sahatno staklo omogućava posmatranje precipitacije ili kristalizacije.

Reference uredi

  1. Rajković M. B. i saradnici (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
  2. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.