Sabor u Sen Feliksu

Sabor u Sen Feliksu (danas Saint-Félix-Lauragais) je održan 1167. godine u dvorcu "Felix de Caraman" i na njemu se odlučivalo o teritorijalnom razgraničenju katarskih crkvi[1]. Saboru, koji predstavlja značajnu tačku u razvoju evropskog heterodoksnog hrišćanstva, prisustvuju brojni predstavnici katarskih zajednica Langdoka, Lombardije, Francuske i Katalonije, a njime predsedava otac Nikita, bogumilski poglavar Konstantinopolja.

Nikita, kao pripadnik Dragovićkog reda, tom prilikom zaređuje katarske starešine, vrši consolamentum (duhovno krštenje) i potvrđuje zemaljska sedišta prisutnih katarskih starešina:

 1. Robert d'Espernon, starešina Francuske (današnje severne Francuske)
 2. Sicard Cellarier, starešina Albe
 3. Mark, starešina Lombardije (današnje Italije)
 4. Bernard Raymond, starešina Tuluza
 5. Gerald Mercier, starešina Karkasona
 6. Raymond de Casals, starešina Ažana

Nikita je takođe posavetovao sabor da se, poput sedam crkava Azije, ne mešaju jedni drugima u nezavisnost, jer to ne čine ni bogumilske opštine, i to ni katarske opštine ne smeju činiti. U dokumentima sabora se pominje pet prvobitnih crkvi istoka, koje služe kao uzor francuskim crkvama:

 1. Ecclesia Romana (Romejska crkva u Konstantinopolju)
 2. Ecclesia Dragovitia (Dragovička crkva)
 3. Ecclesia Melenguia (crkva slovenskog plemena Milingi na Peleponezu)
 4. Ecclesia Bulgaria (Bugarska crkva) i
 5. Ecclesia Dalmatiae (crkva Dalmacije).[2]

Napomene uredi

 1. Josip Vrandečić, Crkva bosanska i Crkva dalmatinska: Srednjovjekovna hereza u Dalmaciji
 2. http://www.kroraina.com/varia/kaluzh/cdhfins.pdf

Literatura uredi

 • Guillaume Besse, Histoire des ducs, marquis et comtes de Narbonne (Paris, 1660) pp. 483-6: Latin text.
 • Jean Duvernoy, Le catharisme: l'histoire des cathares (Toulouse: Privat, 1979) pp. 215-219: French translation.
 • B. Hamilton, J. Hamilton, Christian dualist heresies in the Byzantine world c. 650-c. 1450 (Manchester: Manchester University Press, 1998) pp. 250-252: English translation.