Sabor u Epaoneu

Sabor u Epaoneu je bio crkveni sinod održan septembra 517. u južnom galskom gradu Épaone (današnji Albon u Francuskoj). Sazvao ga je i njime predsjedao biskup Avit od Viennea. Na njemu je donesen niz crkvenih kanona kojim je, između ostalog, zabranjeno pravljenje crkvenih oltara od drva (koji su se odsada morali praviti od kamena), svećenicima zabranjen i lov, a također je zabranjen brak među tazbinom, koji je izjednačen sa incestom. Avitu, koji je ovim saborom nastojao ojačati veze s burgundskim kraljem Sigismundom, nedavno preobraćenim s arijanstva na katoličanstvo, sabor je stvorio probleme, jer se Sigismund nije složio s njegovim kanonima oko braka među tazbinom.