Sinod u Arlesu

(Preusmjereno sa stranice Sabor u Arlesu)

Koncil u Arlesu (latinski: Concilium Arelatense) je naziv za nekoliko kršćanskih, kasnije katoličkih koncila održanih u gradu Arles u južnoj Francuskoj (Arelate u kasnoantičkoj Galiji). Iako im se ne priznaje status ekumenskih sabora neki od njih, pogotovo Prvi, su imali važnu ulogu u historiji kršćanske Crkve. Najvažniji su:

  • Koncil 314, koji je formalno osudio donatizam kao herezu. Sazvan je na zahtjev donatista koji su se požalili caru Konstantinu na odluku koncila u rimskom Lateranu 313. Koncil je sazvao sam car Konstantin. Osim što je na njemu ekskomuniciran Donat, doneseni su kanoni koji se tiču slavljenja Uskrsa na isti dan u cijelom Carstvu, te zabrana kršćanima da sudjeluju u gladijatorskim borbama i sportskim utrkama.
  • Koncil 353, sazvan u znak podrške arijanstvu.
  • Koncil 1234, koji je osudio albigensku herezu.
  • Koncil 1263, koji je osudio učenja Joakima Florskog.

Eksterni linkovi uredi