Za ostala značenja, vidi Sablja (razvrstavanje).

Sablja je naziv za hladno oružje slično maču koje ima zakrivljenu oštricu. Najčešće se koristilo u konjici, a mnoge vojske su ga zadržale nakon što je iz upotrebe nestao klasični mač. Danas se uglavnom koristi u simboličke i ceremonijalne svrhe, ali i i za posebnu sportsku disciplinu mačevanja.

Sablja francuskih mornaričkih časnika iz 19. vijeka