SMS Kaiser (1858)

SMS Kaiser, posljednji drveni linijski brod Austrijske ratne mornarice (od 1867. Ces. i kr. ratne mornarice Austro-Ugarske) i njezin jedini linijski brod na vijak. Bio je prvi brod izgrađen u Arsenalu u Puli, a kobilica mu je položena 25. ožujka 1855. godine.

SMS Kaiser oštećen nakon Viškoga boja.