s. v.

  • kratica za latinski izraz sub voce, koji znači pod riječju (u nekom rječniku), tj. vidi tamo pod riječju tom i tom; (Klaić)
  • u slovenskom jeziku kratica za severovzhod (sjeverozapad); (Zidar)

Vidi također : S. v.