Ruska oslobodilačka armija

Ruska oslobodilačka armija (Русская освободительная армия, ili ROA, takođe poznata pod imenom Vlasovljeva armija) je bila vojna formacija, mahom sastavljena od Rusa, koja je bila podređena komandi Nacističke Nemačke tokom Drugog svetskog rata.

Andrej Vlasov i članovi kvislinške Ruske oslobodilačke armije 1944.
Vlasov (levo) na sastanku sa Gebelsom.

ROA je organizovao bivši general Crvene armije Andrej Vlasov, koji je pokušavao da ujedini Ruse koji su se protivili komunističkom režimu. Među dobrovoljcima su bili sovjetski ratni zarobljenici i belogardejski emigranti (od kojih su neki bili antikomunistički veterani Ruskog građanskog rata). 14. novembra, 1944. ROA je zvanično preimenovana u Oružane snage Komiteta za oslobođenje naroda Rusije (VS-KONR).

Početkom 1945. godine, snage "Ruske oslobodilačke armije" su ratovale u Sloveniji, zajedno sa Vermahtom i jugoslovenskim kvislinškim snagama, protiv 9. korpusa NOVJ.[1]

Nakon sloma nacističke Nemačke 1945, ROA je prestala da postoji, a mnogi njeni pripadnici su zarobljeni od strane SSSR-a i pogubljeni kao izdajnici.

Izvori

uredi
  1. Deveti slovenački korpus, u Vojna enciklopedija (knjiga druga). Beograd 1971. godina.