rusistika (njem. Russistik), naučna disciplina koja se počela razvijati u periodu hladnog rata. Radi se o interdisciplinarnoj disciplini koja se bavi izučavanjem ruske istorije i jezika. Rusistika ili ruski studiji su blisko povezani sa Sovjetskim i komunističkim studijima i sa Kremljologijom.

Vidi jošUredi