Ruku' (pregibanje u namazu)

Ruku' u namazu je farz, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: O vjernici činite ruku' i sedždu i obožavajte svoga Gospodara[1]

Allahov Poslanik (A.s.) je rekao onome koji nije dobro obavljao svoj namaz:

arapski: ثم اركع حتى تطمئن راكعا

Zatim učini ruku' i smiri se na njemu[2]

Ruku' se čini tako što će se saviti leđa toliko da se rukama mogu dohvatiti koljena. Potpuni ruku' je u savijanju leđa toliko da glava i stražnji dio (leđa) budu poravnani. Onaj ko je pognut (usljed bolesti) toliko da dostiže stepen ruku'a oborit će glavu, kako bi napravio razliku između ruku'a i kijama.

Bilješke uredi

  1. El-Hadždž, 77
  2. El-Buhari, 793