Rufin od Vizantijuma

Rufin (latinski: Rufinus) bio je episkop Vizantijuma od 284. do 293. O njegovom stolovanju, koje je koincidiralo sa vladavinom rimskog cara Dioklecijana, se ne zna gotovo ništa. Naslijedio ga je Prob, sin njegovog prethodnika Dometija.

Pravoslavne crkvene titule
Prethodi:
Dometije
episkop Vizantijuma
284–293
Slijedi:
Prob