Rombična kristalna sistema

U kristalografiji, rombična kristalna sistema predstavlja jedan od 7 modela po kojima se u prirodi odvija kristalizacija. Okarakterisana je sa tri međusobno upravna elementarna vektora različitih dužina.

α = β = γ = 90°

Rombična rešetka može biti predstavljena sa četiri Braveove rešetke: primitivnom, bazno centriranom, unutrašnje centriranom, i površinski centriranom.


Orthorhombic.svg
Orthorhombic-base-centered.svg
Orthorhombic-body-centered.svg
Orthorhombic-face-centered.svg
primitivna
bazno centrirana
unutrašnje centrirana
površinski centrirana