Ribnica (rijeka u Crnoj Gori)

Ribnica je rijeka u Crnoj Gori. Izvire pod brdašcem Kakaricom. Ribnica je jedna od šest rijeka koje protiču kroz Podgoricu. U centru grada uliva u Moraču. Vrela Ribnička, dio današnje Podgorice je nazvan po ovoj rijeci.

Rijeka Ribnica kod Podgorice

Na ušću u Moraču se nalazi istoimeno utvrđenje.