Retrovirus

U grupu retrovirusa spadaju virusi koji su sposobni da od jednolančane RNK sintetišu DNK. Najpoznatiji virus iz ove grupe je HIV (virus humane imunodeficijencije).

Retrovirusi
Hiv gross.png
HIV retrovirus, shema infekcije ćelije, proizvodnje i strukture virusa
Naučna klasifikacija
Carstvo: Virusi
Porodica: Retroviridae