U grupu retrovirusa spadaju virusi koji su sposobni da od jednolančane RNK sintetišu DNK. Najpoznatiji virus iz ove grupe je HIV (virus humane imunodeficijencije).

Retrovirusi
HIV retrovirus, shema infekcije ćelije, proizvodnje i strukture virusa
Naučna klasifikacija
Carstvo: Virusi
Porodica: Retroviridae