U laboratoriji, retorta je deo laboratorijskog posuđa koje se koristi za destilaciju ili suvu destilaciju. Sastoji se iz okruglog dela sa dugačkim produžetkom okrenutim na dole. Supstanca koja se destiluje se stavi u okrugli deo, koji se zatim zagreva. Produžetak deluje kao vazdušni kondenzator, kroz koji se kondenzovani destilat sliva i sakuplja u sud koji se nalazi ispod otvora na kraju produžetka.[1][2][3]

Retorta.

U hemijskoj industriji, retorta predstavlja hermetički zatvoreni sud u kome se supstanca zagreva, dajući gasovite proizvode koji se sakupljaju ili koriste u sledećoj fazi proizvodnje. Industrijske retorte se koriste u suvoj destilaciji uljnog škriljca i proizvodnji ugljena.

IstorijaUredi

Retorte su poznate još od vremena alhemije. Pojavljuju se na mnogim prikazima alhemičarskih laboratorija. Pre pronalaska modernih kondenzatora, retorte su koristili mnogi poznati hemičari, kao što su Džabir, Lavoazije i Bercelijus.

Uloga u današnjoj laboratorijiUredi

Zahvaljujući napretku tehnologije (prvenstveno pronalaskom kondenzatora), u današnjim laboratorijama retorte su gotovo sasvim potisnute. Ipak, retorta se može koristiti u pojedinim destilacijama koje ne zahtevaju komplikovane aparature.

ReferenceUredi

  1. Nešić, S. & Vučetić, J. 1988. Neorganska preparativna hemija. Građevinska knjiga: Beograd.
  2. Rajković M. B. i saradnici (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
  3. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.

Spoljašnje vezeUredi