Republika Kina

Republika Kina (tradicionalni kineski: 中華民國; pojednostavljeni kineski: 中华民国, Wades-Giles: Chung¹-hua² Min²-kuo², Tongyong Pinyin: JhōngHuá MínGuó, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó, Pe̍h-oē-jī: Tiong-hoâ Bîn-kok) je država koja trenutno upravlja skupinom otoka koji uključuju Tajvan, Pescadori, Kinmen, i Matsu. Od 1912. do 1945. RK je kontrolirala samo [[matica Kina|Kinesko kopno], dok je Tajvan bio okupiran od Japana; od 1945. do 1949., RK je držala i maticu Kinu i Tajvan. Izraz Tajvan se često koristi kao sinonim s postojećom Republikom Kinom, dok se izraz Kina koristi za NR Kinu ili Kinesko kopno.

RK je osnovana godine 1912. kako bi zamijenila dinastiju Qing, prekinuvši tako preko 2000 godina carske vladavine u Kini. Njeno postojanje u matičnoj Kini bilo je u sjeni gospodara rata, japanske najezde i građanskog rata, koji je završio godine 1949. s obaranjem Kuomintanga (KMT) od strane kineskih komunista te njegovim izgnanstvom na otok Tajvan. Tamo je KMT proglasila Taipei privremenom prijestolnicom Republike Kine te nastavila sebe smatrati jedinom zakonitom kineskom vladom, uključujući i teritoriju današnje Mongolije. U međuvremenu su komunisti proglasili Narodnu Republiku Kinu i tvrdili da su naslijedili RK u cijeloj Kini, te da je vlada RK na Tajvanu nelegitimna. Od svojih zečetaka do početka 1990-ih vlada Republike Kine bila je sinonim za KMT, bivšu revolucionarnu stranku koja je bila ustanovila Republiku i njome vladala kao autoritarna vladajuća stranka RK. Međutim, s političkom liberalizacijom krajem 1980-ih sistem se transformirao u višestranačku demokraciju.

Politički status Tajvana nastavlja biti izvorom kontroverzi. Iako RK je odustala od nastojanja da vojnim putem preuzme vlast u matici Kini i Vanjskoj Mongoliji, nije se odrekla polaganja suvereniteta na ta područja te državne granice nisu službeno određene. RK je bila jedna od članica-osnivača UN; međutim, godine 1971. joj je mjesto u UN preuzela NR Kina. S obuirom da NR Kina polaže suverenitet nad Tajvanom, diplomatski status RK je od 1970-ih trpio posljedice zbog politike jedne Kine i zbog diplomatskih maevara veće i ekonomski značajnije NR Kine. Većina država u svijetu je svoje diplomatsko priznanje prenijelo s RK na NR Kinu 1970-ih; trenutno je RK službeno priznata od 25 država, iako održava neslužbene odnose s većinom vodećih sila.

Vanjske vezeUredi

Vladini linkovi
Ostali


Države istočne Azije
Japan
Narodna Republika Kina (NR Kina)
(Specijalne administrativne regije : Hong Kong , Macau)
Republika Kina
Demokratska Narodna Republika Koreja (DPRK)
Republika Koreja