Renelova struja

Renelova struja je južni krak Severnoatlantske struje, koji se kreće obalama Francuske i Španije u Biskajskom zalivu. Ovo je topla morska struja, sa prosečnim salinitetom od oko 35‰. Kreće se smeru kazaljke na satu i opisuje pun krug.

Renelova struja
Okean Atlantski
Salinitet 35
Tip topla struja

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Dukić D, Gavrilović Lj. (2006): Hidrologija, ZUNS, Beograd