Remla bint Ebu Sufjan

Remla bint Ebu Sufjan, رملة بنت أبي سفيان, ili Um Habiba, أم حبيبة, je bila kćerka Ebu Sufjana. Rođena je 589 a umrla 666. Bila je jedna od supruga islamskog poslanika Muhameda, a samim time imala nadimak "Majka pravovjernih"

Dio članaka o islamu

Supruge Muhameda

Hatidža bint Huvejlid

Seuda bint Zama

Aiša bint Ebu-Bekr

Hafza bint Omer

Zejneb bint Huzejme

Hind bint Ebi Umeje

Zejneb bint Džahš

Džuvejrija bint Haris

Remla bint Ebu Sufjan

Rejhana bint Amr

Safija bint Hujej

Mejmuna bint Haris

Marija Kibtija

Bila je kćerka Safije bint ebi el Asa i Ebu Sufjana ibn Harba, vođe Kurejšija i jedno vrijeme najžešćeg protivnika Muhameda. Prvi Emevijski Halife Muavija I je bio njen brat. Remla je bila prva rodica od Osman ibn Affana sa majčine strane.

Brak sa Ubejdulahom ibn Džahšom

uredi

Njen prvi muž je bio Ubejdulah ibn Džahš. Bio je jedan od prvih ljudi koji je prihvatio Islam. Ubejdulah je bio brat "Majke pravovjernih" Zejneb bint Džahš. Da bi izbjegli tada već otvoreno neprijateljstvo Mekanskih idolopoklonika prema prvim muslimanima, njih dvoje su sa nekolicinom drugih vjernika izbjegli u Abesiniju (Etiopija), gdje je Remla rodila kćerku Habibu bint Ubejdulah.

Njen muž je u Abesiniji prihvatio Kršćanstvo i pokušao i nju da nagovori na isto, što je ona odbila i rastala se od njega. Nastavila je živjeti u Abesiniji sa svojom kćerkom a njen tada već bivši muž je umro.

Brak sa Muhamedom

uredi

Muhamed je već čuo šta se desilo u Abesiniji i odlučio je da je zaruči u odsutnosti i preko posrednika. To je uradio direktno preko Negusa (titula tadašnjeg vladara Etiopije), obzirom da je bio u dobrim odnosima s njime. Negus je poslao svoga prvog slugu Abrahu sa zarukama. Remla je oduševljeno prihvatila ponudu i dala srebrnu ogrlicu i prsten Abrahi kao poklon. Ceremonija vjenčanja je se održala u odsutnosti. Halid ibn Seid je izabran kao njen predstavnik na ceremoniji a Negus lično je predvodio vjenčanje. Negus je ponudio Mehr od 400 Dinara. Veliki vjenčani darovi su također dati i Muhamedu. u odsutnosti. Negus je poslao po Abrahi misk i amber (vrste mirisa). Muhamed nije ni jednoj supruzi dao toliki vjenčani dar. Nakon toga Negus je ugovorio Remlu u Medinu brodom. Ona je u Medinu došla šest godina nakon vjenčanja u odsutnosti.

Život u Medini

uredi

Prema nekim izvorima ona je se udala za Muhameda godinu dana nakon Hidžre, ali nije živjela sa njim slijedećih šest godina. Tada je Muhamed imao 60 godina, a ona 35. Drugi izvori govore da je ona tada imala 30 godina. Imala je veliko poštovanje prema svome suprugu, te se prenosi u jednoj predaji da je jedne prilike u posjetu joj došao njen otac Ebu Sufjan i kada je htio da sjedne na stolicu gdje je često sjedio Muhamed ona je sklonila jastuk koji je bio na stolici. Uvrijeđen time, on ju je upitao o tome, a ona mu je odgovorila da on ne zaslužuje da sjedi na Muhamedovoj stolici.

Umrla je 666. godine za vrijeme halifata svoga brata Muavija I, i pokopana je u "Dženetul Baki" poznato Mezarje u medini. Od nje se prenosi oko 64 hadisa.