Relativistička kvantna mehanika

U fizici, relativistička kvantna mehanika (RQM) je kvantna mehanika (QM) primenjena u saglasnosti sa principima specijalne relativivnosti (SR). Ova teorija je primenljiva na masivne čestice koje se kreću svim brzinama, sve do onih koje su uporedive sa brzinom svetlosti c, a primenljiva je i na čestice bez mase. Ova teorija nalazi primenu u fizici visoke energije,[1] fizici elementarnih čestica i akceleratorskoj fizici,[2] kao i u atomskoj fizici, hemiji[3] i fizici kondenzovane materije.[4][5] Nerelativistička kvantna mehanika je matematička formulacija kvantne mehanike primenjena u kontekstu Galilejanske relativnosti, specifičnije kvantizacija jednačina klasične mehanike putem zamene dinamičkih promenljivih operatora. Relativistička kvantna mehanika (RQM) je kvantna mehanika primenjena u saglasnositi sa specijalnom relativnošću, ali ne i opštom relativnošću. Pokušaj inkorporacije generalne relativnosti u kvantnu teoriju je tema kvantne gravitacije, jednog od nerešenih problema fizike. Mada su ranije formulacije, poput Šredingerove i Hajzenbergove slike originalno formulisane u nerelativističkom kontekstu, te interpretacije kvantne mehanike su takođe primenljive u uslovima specijalne relativnosti.

ReferenceUredi

  1. D.H. Perkins (2000). Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press. ISBN 0-52162-1968. 
  2. B. R. Martin, G.Shaw. Particle Physics (3rd izd.). Manchester Physics Series, John Wiley & Sons. str. 3. ISBN 978-0-470-03294-7. 
  3. M.Reiher, A.Wolf (2009). Relativistic Quantum Chemistry. John Wiley & Sons. ISBN 3-52762-7499. 
  4. P. Strange (1998). Relativistic Quantum Mechanics: With Applications in Condensed Matter and Atomic Physics. Cambridge University Press. ISBN 0521565839. 
  5. P. Mohn (2003). Magnetism in the Solid State: An Introduction. Springer Series in Solid-State Sciences Series. 134. Springer. str. 6. ISBN 3-54043-1837. 

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi