Rektorski zbor je najviše tijelo na sveučilištu, naročito u Hrvatskoj, koje čine rektor i dekani pojedinih fakulteta.