Reinionci ili Reunionci je naziv za domorodačko stanovništvo Reuniona. U užem smislu predstavlja naziv za potomke francuskih naseljenika odnosno one stanovnike koji su po vjeri, kulturi i načinu života bliski Francuzima u matičnoj državi.