Rehabiti ili rekabiti u židovskoj predaji predstavljaju potomke Rehabove (Rekabove) ktoz lozu Jonadabovu ili Jehonadabovu. Pripadali su Kenitima, koji su pratili Djecu Izraelovu u Svetu Zemlju, te živjeli među njima. Mojsije je oženio kenitsku suprugu,[1] a Jael je bila supruga "Hebera Kenita".[2] Saul je također pokazivao blagost prema Kenitima.[3] Većina Kenita je živjela u gradovima i prihvatila sjedilačke navike;[4] ali Jehonadab je zabranio svojim potomcima da piju vino ili žive u gradovima.[5] Otada im je zapovijeđeno da uvijek žive nomadskim životom. Rehabiti su se pokorili Jonadabavom zakonu, i bili su poznati po odanosti običajima u doba Jeremije (35); što je i sam prorok navodio kao poticaj sebi.[6]

Godine 1839. dr. Wolff je u Arabiji, kraj Meke, pronašao pleme čiji su se pripadnici smatrali potomcima Jehonadaba; krajem 19. vijeka je kraj Mrtvog mora pronađeno beduinsko pleme koje se također smatralo potomcima Jehonadaba.[7]

Izraz Rehabiti se također koristi za vjerski red, sličan Nazaritima, a spominje ga Euzebije iz Emese.[8] U kasnijim vremenima su ime koristile kršćanske grupe koje su nastojale poticati potpunu apstinenciju od alkohola, kao Međunarodni red rehabita.

Reference uredi

  1. Suci 1:16
  2. Suci 4:17
  3. 1 Sam. 15:6
  4. 1 Sam. 30:29
  5.   Rechab and the Rechabites”. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913. 
  6. Spominju se i u Neh. 3:14 i 1 Ljet. 2:55
  7. Rechabites - Easton's Bible Dictionary
  8. H. E. ii. 23