Registar dirka (engl. register key, speaker key)[1] je dirka koja se nalazi na donjoj strani gornjeg tela klarineta, iznad rupe levog palca, kojim se i rukuje. Naziva se još preduvavajuća ili duodecim dirka.

Registar, preduvavajuća ili duodecim dirka na klarinetu (br. 12), aktivira se palcem leve ruke.

Istorijat uredi

Johan Kristof Dener (Johann Christoph Denner), graditelj instrumenata iz Nirnberga uz pomoć sina Jakoba Denera (Jacob Denner), modifikovao je i unapredio stari srednjevekovni instrument šalmaj koji je imao samo duboki registar ugradnjom registar dirke. Ovo revolucionarno otkriće uticalo je na stvaranje prvog klarineta na svetu, 1696. godine.

Upotreba registar dirke uredi

Registar dirka[2] ima dvojaku primenu:

1. Koristi se da bi se sviralo u drugom, višem registru. Kada se dirka pritisne palcem leve ruke, podiže se visina većine tonova iz prve oktave za duodecimu (19 polustepena). Svi tonovi od tona h1 naviše upotrebljavaju registar dirku.
2. U kombinaciji sa dirkom levog prvog prsta (njome se svira napisana nota a1), svirao se ton b1.

Oktav dirka uredi

Kada se pritisne oktav dirka na saksofonu ili oboi, podiže se visina većine tonova za oktavu, tako da se isti prstometi koriste za dve različite oktave.

Povezano uredi

Izvori uredi

Spoljašnje veze uredi