Referendum o hrvatskoj samostalnosti

Referendum o hrvatskoj samostalnosti održan je 19. V. 1991. godine. Na tom su referendumu građani Republike Hrvatske odlučivali o budućnosti Hrvatske odgovarajući na dva ponuđena pitanja.

Plakat referenduma o hrvatskoj samostalnosti

Predsjednik Republike Hrvatske donio je 25. travnja 1991. godine Odluku o raspisu referenduma u Republici Hrvatskoj za dan 19. V 1991. godine, a u vezi s pregovorima o razrješenju nacionalističke krize u SFRJ.

Referendumska pitanja uredi

Na referendumu su građani odgovarali na sljedeća pitanja:[1]

1. Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?

2. Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

Na oba pitanja građani su odgovarali zaokruživanjem "ZA" ili "PROTIV".

Rezultati referenduma uredi

Na referendum je izašlo 83,56 posto birača. Njih čak 94,17 posto izjasnilo potvrdno na prvo pitanje. Za ostanak Republike Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi, što je bila druga ponuđena opcija, glasalo je tek 1,2 posto birača.[2]

Predsjednik Republike objavio je 23. svibnja 1991., na temelju "izvješća" Republičke komisije za provedbu referenduma od 22. V 1991., da su na referendumu građani Republike Hrvatske donijeli Odluku: "1. Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. 2. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.".[3]

Sabor Republike Hrvatske donio je 25. VI 1991. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, u kojoj se utvrđuje da "ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje". Na istoj je sjednici sva tri vijeća Sabora donio i Deklaraciju o proglašenju tzv. suverene i samostalne Republike Hrvatske.[4] Ishod referenduma bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. X iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.

Pitanje o suverenitetu i neovisnosti Republike Hrvatske

93,24%
4,15%
Za
Protiv

Pitanje o ostanku Hrvatske u federativnoj Jugoslaviji

5,38%
92,18%
Za
Protiv

Izvori uredi

  1. Odluka o raspisu referenduma
  2. „19. svibnja - Referendum o hrvatskoj samostalnosti”. Arhivirano iz originala na datum 2013-10-29. Pristupljeno 2013-07-22. 
  3. „Odluka Predsjednika Republike”. Arhivirano iz originala na datum 2008-12-18. Pristupljeno 2013-07-22. 
  4. „Povijest hrvatskog ustavnog sudovanja”. Arhivirano iz originala na datum 2015-04-07. Pristupljeno 2013-07-22.