Otvori glavni meni

Redukcionizam je shvatanje prema kojem je za objašnjenje neke pojave dovoljno navođenje jedne vrste činjenica, dok se za druge smatra da su nebitne.

Redukcionizam podrazumeva određenu perspektivu uzročnosti. U redukcionističkim okvirima, pojave (fenomeni) koje mogu biti potpuno objašnjene uzajamnim odnosom drugih, fundamentalnih fenomena nazivaju se epifenomeni. Smatra se da epifenomeni nemaju uzročno dejstvo na fundamentalne fenomene.

Redukcionističke pozicije u filozofiji uključuju: uverenje da su mentalni opisi istiniti fakti samo na osnovu činjenica ponašanja (biheviorizam), da su tvrdnje o spoljnom svetu učinjene istinitim pomoću činjenica o strukturi iskustva (fenomenalizam), da su tvrdnje o moralnim pitanjima zaista realne tvrdnje o činjenicama prirode (naturalizam) i mnoge druge.[1]

ReferenceUredi

  1. Blekburn, Sajmon. 1999. Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi