Redukcionizam

Redukcionizam je shvatanje prema kojem je za objašnjenje neke pojave dovoljno navođenje jedne vrste činjenica, dok se za druge smatra da su nebitne.

Redukcionizam podrazumeva određenu perspektivu uzročnosti. U redukcionističkim okvirima, pojave (fenomeni) koje mogu biti potpuno objašnjene uzajamnim odnosom drugih, fundamentalnih fenomena nazivaju se epifenomeni. Smatra se da epifenomeni nemaju uzročno dejstvo na fundamentalne fenomene.

Redukcionističke pozicije u filozofiji uključuju: uverenje da su mentalni opisi istiniti fakti samo na osnovu činjenica ponašanja (biheviorizam), da su tvrdnje o spoljnom svetu učinjene istinitim pomoću činjenica o strukturi iskustva (fenomenalizam), da su tvrdnje o moralnim pitanjima zaista realne tvrdnje o činjenicama prirode (naturalizam) i mnoge druge.[1]

ReferenceUredi

  1. Blekburn, Sajmon. 1999. Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi