Recenzent (lat.), pisac recenzije, ocjenjivač, kritičar nekog djela koji iznosi mišljenje u obliku pisanoga teksta prije ili poslije objavljivanja djela (knjige, naučne studije itd.).