Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft

Pauly-Wissowa (skraćeno P.-W.), takođe i Pauly-Wissowa-Kroll ili uglavnom samo RE su uobičajene skraćenice za obimnu i sveobuhvatnu nemačku enciklopediju antike koja je izlazila od 1893. do 1978Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (sh. Paulijeva Realna enciklopedija klasične nauke o starini). Bila je zamišljena kao potpuna prerada Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft (Realna enciklopedija klasične nauke o starini) Augusta Fridriha Paulija. Pored toga, od 1964. do 1975. je izlazila skraćeno, modernizovano i svima dostupno izdanje — Der Kleine Pauly (Mali Pauly). Od 1996. izašlo je 12 tomova Der Neue Pauly (Novi Pauly), koji su prošireni sa tri toma istorije recepcije i istorije nauke, kao i jednom serijom dodataka.

"Prvobitni Pauly" uredi

Gimnazijski profesor August Fridrih Pauly pokrenuo je 1837. Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung (Realna enciklopedija klasnične nauke o starini uređena po alfabetskom redosledu). Na ovaj način je hteo da pripremi pomoćno sredstvo za učitelje i studente. Pridružilo mu se 17 autora. Posle Paulijeve smrti 1845. nastavili sa radom Ernst Hristijan Valc i Vilhelm Zigmund Tojfel, koji su enciklopediju podigli na naučni nivo, upotpunili su je i sa marginalnim orijentalnim kulturama i znanjima iz vizantistike. Radove su završili 1852. i ukupno je izašlo 6 tomova enciklopedije u 7 delova. U godinama 1864- 1866. je počeo Tojfel sa prepisivanjem prve sveske s obzirom na nova istraživanja i pronalazke. Drugo izdanje prvog toma je izašlo u dva dela. Sa daljim prerađivanjima se nije računalo i tako je drugo izdanje originala Paulija ostalo nezavršeno.

"Veliki Pauly" (RE) uredi

Na osnovu originalnog Paulija počeo je 1890. Georg Visova sa izdavanjem Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von Georg Wissowa (später ...) fortgeführt von Wilhelm Kroll und Karl Mittelhaus (dalje RE). Projekat je na osnovu plana trebao da traje 10 godina ali je na kraju trajao 78. godina. Posle Visova u radu su nastavili Vilhelm Krol (1906- 1939), Karl Mitelhaus (19391946), Konrat Cigler (19461974) i Hans Gartner (1974—1980). Leksikon je izlazio najpre u izdanju J. B. Mecler a kasnije u izdanju Drukenmiler. Danas ima sva autorska prava opet J. B. Mecler.

RE ima 66 toma, 15 svezki dopuna i dva registra, koji su izašli 1980. U godini 1997. izašao je ukupni registar u dva dela po alfabetskom redu i sistematizovan. Oba su izašla 2000. i na CD-ROM-u.

Svaki članak u RE pisali su priznati stručnjaci za odgovarajuću oblast. Neke članke s obzirom na dužinu mogu se smatrati kao manje monografije. Neki članci su bili izdati samostalno. Mnogi od članaka su u današnje vreme zastareli što u odnosu na tri generacije trajanja nije iznenađujuće. Mnoge biografske članke je napisao Fridrih Mincer, doba pozne antike je pokrio Oto Zek, Vilhelm Anslin i Adolf Lipold.

Iako RE reprezentuje stavove proučavanja koja već u mnogome neodgovaraju današnjim ovo je neprevaziđena ukupnost svih znanja o antici koja su bila dostupna u doba kada je ova enciklopedija izlazila.

"Mali Pauly" (Der Kleine Pauly, DKP) uredi

Iz razloga da je RE sa svojih više od 80 tomova za običnog korisnika relativno nepraktična već pre svojeg završetka bila je delimično zastarela, izašao je 1964- 1975. leksikon u pet tomova Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. Auf Grundlage von Pauly's Realenzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer und Hans Gärtner.

Autori novih članaka su bili priznati stručnjaci kao Martin Firman, Adolf Lipold, Mihael von Albreht, Hanc Belen, Ditc Oto Edcard, Verner Ajsenhut, Hans Georg Gundel, Oto Hiltbruner, Ernst Majer, Fric Šahenmajr, Ernst Ginter Šmit, Valter Zonthajmer i mnogi drugi.

Članci su bili opremljeni i bibliografijama sa novijom literaturom. Iako je dugog veka Mali Pauly važi kao relativno spolegljiva referenca. Svaki svezak sadrži dopune i ispravke u odnosu na predhodna izdanja. Za razliku od RE Mali Pauly sa intenzivnije bavi marginalnim oblastima klasičnih nauka, kao naprimer hrišćanstvu, orijentalistici i vizantologiji. Sadržaji su takođe praktičnije za korisnike svrstana.

Mali Pauly je relativno raširen i u naučnoj oblasti je u upotrebi njegov sistem skraćenica. Nemačko izdavaštvo Dojče tašenbuh Ferlag je izdalo cenovno jako povoljno reprint izdanje.

"Novi Pauly" (Der Neue Pauly, DNP) uredi

Posle toga kako je izdavaštvo J. B. Mecler dobilo autorska prava 1996. da napiše RE počelo je da izdaje novu enciklopediju antike pod nazivom Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Sadrži oko 24.000 članaka i na njihov sastav je uzelo učešće oko 700 autora i 23 stručnih redaktora.

Osim antike Novi Pauly u svojim sadržajima bavi se i temama iz osnovne grčko-rimske civilizacije u staroorijentalnim kulturama kao i egipatskoj kulturi kao i kulturama okolnih naroda i vizantistikom. U saglasnosti sa savremenim trendovima Novi Pauly više prati transformacije starovekovnog sveta u kasnoj antici i proširuje svoje posmatranje sve do godine 600. pa i dalje.

Specifikum za projekat Novog Paulija je izdanje posebnih svezaka koje se odnose na istoriju izučavanje antike. Najpre je bilo u vidu izdavanje 12 tomova Leksikona antike, 3 toma ka Recepciji antike i jedan registar. Umesto 16 tomova na kraju je izašlo 19. Godine 2002. je izašao svezak dopuna a dalji (6 zasada) su u pripremi. Od 2002. u izdavaštvu Bril izlazi i engleska verzija Novog Paulija.

Recenzije su navodili nedostatak kvaliteta u prvim svezkama i prve dve svezke se ne mogu preporučiti. Većina grašaka je od četvrtog svezka ispravljena. Pozitivno su vrednovane karte, slike i veliki tematski članci o npr. arhitekturi, religiji, seksualnosti i slični članci. Aktualni su podatci o istorijskim ličnostima. Stručna terminologija je objašnjena i pristupna je i za laika (ova objašnjenja mogu da zadržavaju stručnjake).

Novi Pauly nije tako iscrpan kao RE, ni tako pregledan kao Mali Pauly. U stručnim krugovima je vrednovan na različite načine ali se u praksi iz razloga svoje aktualnost često upotrebljava. U savremenosti ne postoji leksikon koji ima sličan sadržaj a da je izašao u srazmerno upoređujućem kratkom vremenu.

Bibliografija uredi

  • August Pauly, Georg Wissowa, Wilhelm Kroll, Kurt Witte, Karl Mittelhaus, Konrat Ziegler (Hrsg.), Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung. Stuttgart: J. B. Metzler, 1894-1980.
  • Konrat Ziegler, Walther Sontheimer (Hrsg.), Der kleine Pauly: Lexikon der Antike auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart: Druckenmüller, 19641975.
  • Hubert Cancik, Helmuth Schneider (Hrsg.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte. 19 zv. Stuttgart: J.B. Metzler, 19962003, ISBN 3-476-01470-3.
  • Hubert Cancik, Helmuth Schneider, Manfred Landfester, Christine F. Salazar (eds.), Brill’s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World, Leiden: Brill, 2006. ISBN 90-04-12259-1.
  • Johannes Irmscher. "Ein Jahrhundertunternehmen kam zum Abschluß, der Pauly-Wissowa". Philologus (1985).

Vanjske veze uredi