Razrešilica

(Preusmjereno sa stranice Razrešnica)

Razrešnica ili razrešilica (ek.) odn. razrješnica ili razrješilica (ijek.) (takođe povratilica; fr. bécarre, engl. natural [sing], ital. bequardo, nem. Auflösungszeichen)[1] potpada u grupu znakova koji se jednim imenom zovu predznaci.

Razrešnica

Zavisno od upotrebe, predznaci mogu biti:

1. Slučajni ili akcidentali (fr. accidents, engl. accidentals, ital. accidenti, nem. Akzidentien ili lat. accidens = slučaj).[1] Oni se pišu samo ispred note, na istoj liniji ili praznini i odnose se samo na istoimene note u tom taktu .
2. Stalni predznaci ili predznaci uz ključ ili armatura. Ovi predznaci se pišu samo iza notnog ključa i važe stalno za sve istoimene note u kompoziciji. Predstavljaju tonalitet kompozicije .
3. Podsetnički (sigurnosni). Ovi predznaci stoje u zagradi ispred note i podsećaju izvođača da neki znak:

a) još važi ili

b) više ne važi: .

Definicija razrešnice uredi

Razrešnica (   ) je znak koji poništava (razrešava) važnost prethodno napisane povisilice ili snizilice, te se nota vraća u prvobitni, osnovni oblik.[2] Beleži se ispred note, na istoj liniji ili praznini    .[3]

Dvostruka razrešnica uredi

U muzičkoj notaciji upotrebljava se i dvostruka razrešnica (     ).[4] Ovaj muzički znak poništava (razrešava) važnost prethodno napisane dvostruke snizilice (   ) ili dvostruke povisilice ( ) i time noti vraća osnovno ime.

Piše se ispred note koju želimo da vratimo u prvobitni, osnovni oblik u vidu dve razrešnice (     )  .

Primeri sa razrešnicama uredi

  • U sledećem notnom primeru druga četvrtina je povišena (f u fis). Kod četvrte četvrtine razrešnicom je poništena važnost povisilice, te je nota vraćena u svoj osnovni oblik, u notu f  .
  • U ovom primeru razrešnica u zagradi ispred treće note ukazuje da se povisilica ispred prve note g1 ne odnosi na nju (g jeste istoimena nota, ali se nalazi za oktavu više, u drugoj oktavi)  , dok povisilica u zagradi podseća da je nota g1 i dalje povišena u gis1.

Vidi još uredi

Reference uredi