Razminiranje je proces uklanjanja nagaznih ili pomorskih mina sa neke oblasti. Proces razminiranja je veoma značajan jer se primenom različitih sredstava obezbeđuje normalan život i rad civilnom stanovništvu u miniranim regionima sveta. Sredstva koja se projektuju, proizvode i primenjuju u operacijama razminiranja su raznolika, i po tehničkim karakteristikama i po efikasnosti razminiranja. Generalno, prisutna su sredstva čija su osnova mehanička sistemi – valjci, udarači, ralice, kao i sredstva sa elektromagnetskim, hemijskim, akustičkim, eksplozivnim i drugim sistemima za neutralisanje mina.

Postoje dva posbna tipa otkrivanja ili detekcije mina (engl. Minesweeping) i njihovog uklanjanja: vojno u ratnim uslovima i humanitarno razminiranje u uslovima relativnog mira.

Vidi još uredi