Razgovor o Wikipediji:Kurs/Tečaj

Bez veze je da koristimo sinonime u naslovu članka, tim pre što se izraz tečaj koristi u svim varijantama sh jezika, a pretpostavljam i kurs, tako da možemo jednostavno odabrati bilo koju od ove dve.--Mladifilozof 14:28, 24 april-травањ 2011 (CEST)

Meni je posve svejedno, iako sam sebi kao neslužbeno pravilo u ovakvim slučajevima sebi postavio da preferiram izraze bez dijakritičkih znakova (kvačica), i to radi kategorizacije. --OC Ripper 14:57, 24 april-травањ 2011 (CEST)
Nazad na projektnu stranicu "Kurs/Tečaj".