Razgovor:Udruga BARANJA ART

Aktivne rasprave
Ovo je stranica za razgovor za raspravu o poboljšanjima na članku Udruga BARANJA ART.
Rad na člancima


Sadržaj člankaUredi

Članak o Udruzi Baranja-art treba da sadrži tekst o njenom radu, a ne njen statut. Vidjeti, na primjer, članak [[1]]. --Belirac 09:53, 19 srpanj-јул 2010 (CEST)

Statut UdrugeUredi

Statut Udruge može poslužiti kao izvor za tekst o Udruzi.

______Udruge BARANJA ART – Beli Manastir___

Udruga osnovana dana 29.lipnja 2009 U Belom Manastiru

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama UDRUGA “BARANJA ART"– iz Belog Manastira, na svojoj Skupštini održanoj dana 29,lipnja2009. godine donijela je ovaj


STATUT UDRUGE “ BARANJA ART"–BELI MANASTIR

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

UDRUGA “ BARANJA ART"–BELI MANASTIR je dobrovoljna, nestranačka i samostalna organizacija u kojoj se okupljaju građani i mladež.


Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuju se ciljevi i zadaci, međusobna prava, obveze i odgovornosti članova, organa i drugih tijela, kao i druga pitanja od interesa za rad Udruge.


Članak 3.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, te surađuje sa drugim udrugama i srodnim organizacijama međunarodno.


Članak 9.

Zadaci udruge su: • poduzimanje akcija na očuvanju urbanističkog i graditeljskog naslijeđa i prirodnog okoliša, Baranje starih kuca dvorišta običaja i to prikazima što slikama i kipovima što prezentacijom . • poduzimanje akcija na očuvanju i promociji povijesnog i kulturnog naslijeđa, • odgoj mladih u smjeru kulturnog življenja,stjecanje navika obilaska izložbi,znamenitosti,kolonija i sl. • poštivanje tradicije i vjere svih crkava u Baranji te mogućnost uvida u kulturu kršćanske umjetnosti i očuvanje starih djela • omogućavanje svojim članovima da se bave djelatnostima u okviru Udruge i da se usavršavaju u svom djelovanju,

  • likovna
  • filmska
  • gluma
  • glazba
  • ples

• poduzimanje akcija na unaprjeđenju kulture življenja, • poduzimanje akcija na zaštiti kulture i kulturnih objekata,materijalnih i društvenih dobara, • suradnja, razvijanje i razmjena iskustava sa drugim Udrugama, sa sličnim organizacijama i državnim organima u ostvarivanju svojih ciljeva, zadataka i programa, • davanje priznanja svojim članovima i drugim osobama za aktivan rad, • humanitarni rad, • aktivan rad i razvijanje kulturnih, i drugih okupljanja i rada, • poduzimanje i drugih akcija koje mogu poslužiti u izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge i uspješnom ostvarivanju djelatnosti njenih članova.

___________________________Predsjednica: Rada Zalaj

Nazad na stranicu "Udruga BARANJA ART".