Za Amoru iz ranije generacije v. Ravina I.

Ravina II ili Rabina II (hebrejski: רב אבינא בר רב הונא ili רבינא האחרון) bio jevrejski talmudist i rabin, koji se slavi kao Amora 8. generacije. Godine 475. je završio uređivanje Gemara sekcije Talmud Bavlija ("Babilonski Talmud") čime je dovršen posao njegovog učitelja Rav Ashija. Bio je nećak Ravine I. Navodi se kako je 22 godine bio vođa jevrejske zajednice u tadašnjoj Babiloniji.