Ratna avijacija

Rat
Vojna historija
Ere
Prahistorija · Antika · Srednji vijek
Barut · Industrija · Moderna
Ratište
Informacije · Kopno · More · Svemir · Zrak
Bojišta
Arktik · Cyberspace · Džungla
Grad · Pustinja · Planina
Oružja
Artiljerija · Biološki rat · Konjica ·Kemijski
Elektronski · Pješadija · Mehanizirani · Nuklearni
Oklopni · Podmornice· Specijalni
Radiološki · Skije
Taktike

Amfibijska · Asimetrična · Fortifikacija · Gerila
Invazija · Iscrpljivanje · Konjička · Konvencionalno
Manevar · Nekonvencionalna ·Opsada ·Prsa u prsa
Sadejstvo · Rovovska · Totalna

Strategija

Ekonomska · Strategija · Operatika

Organizacija

Lanac komandiranja · Formacije
Činovi · Jedinice

Logistika

Oprema · Materijal · Linija snabdijevanja

Pravo

Vojni sud · Ratni zakoni · Okupacija
Tribunal · Ratni zločin

Vlada i politika

Regrutiranje · Coup d'état
Vojna diktatura · Ratno stanje
Militarizam · Vojna vlada

Vojne studije

Vojna akademija · Vojna nauka
Polemologija · Filozofija rata
Mirovne i studije konflikta

Popisi
Autori · Bitke · Građanski ratovi
Komandanti · Invazije · Operacije
Opsade · Prepadi · Taktike · Teoretičari
Ratovi · Ratni zločini · Ratni zločinci
Oružja · Pisci

Ratna avijacija (ratno zrakoplovstvo ili vazduhoplovstvo) je vid oružanih snaga namijenjen za borbeno djelovanje u ili iz zračnog prostora. Sastoji se od zrakoplova i njihovog letačkog i neletačkog osoblja, različitih institucija, instalacija te njihovog pripadajućeg osoblja.

Ratno zrakoplovstvo se relativno kasno profiliralo kao posebni vid oružanih snaga. Ispočetka je bilo rod kopnene vojske (gdje se kao takvo zadržalo u manjem broju država), odnosno ratne mornarice gdje još uvijek postoji kao mornaričko zrakoplovstvo. Dana 1. 4. 1918. Velika Britanija je objedinila obje komponente u posebni vid oružanih snaga poznat pod nazivom Royal Air Force, a kasnije su istim primjerom krenule mnoge druge države.

Veze uredi