Radovan Dragović

Radovan Dragović (18781905), novinar i političar, jedan od vođa radničkog pokreta i jedan od osnovača Srpske socijaldemokratske stranke.

Radovan Dragović
Radovan Dragović
Dragovićeva Bista u parku Manjež, Beograd

Biografija

uredi

Rođen je 24. 11. 1878. godine u Užicu.

Socijalističkom pokretu prišao je još kao učenik Užičke gimnazije, tokom 1895. i 1896. godine, ali je zbog bolesti morao napustiti školovanje. Od 1896. do 1899. godine je radio kao stolarski radnik u Zagrebu i Gracu. Tamo se upoznao sa dosta razvijenim radničkim pokretom i izučavao dela Marksa, Engelsa i drugih savremenih marksista.

U Srbiju se vratio oktobra 1899. godine i zaposlio se u Beogradu. Tada je počeo aktivno da učestvuje u radničkom i socijaldemokratskom pokretu Srbije. Tokom 1900. i 1901. godine sarađivao je sa listovima „Napred“ i „Radnički list“. Takođe je bio angažovan i oko osnivanja Beogradskog radničkog društva.

Kasnije se angažovao oko osnivanja sindikata i opštih radničkih društava. Bio je urednik lista „Radničke novine“ i sekretar Centralnog odbora - ilegalnog rukovodećeg tela radničkog pokreta Srbije. Posebno je bio aktivan u radu na osnovanjuSrpske socijaldemokratske stranke, koja je osnovana avgusta 1903. godine.

Od 1903. je bio sekretar, a od 1905. godine predsednik Srpske socijaldemokratske stranke. Bio je i osnivač i prvi nastavnik u partijskoj školi u Beogradu tokom 1903. i 1904. godine.

Umro je 25. 12. 1905. godine u Beogradu.

Literatura

uredi

Vanjske veze

uredi