Radio-valovi

(Preusmjereno sa stranice Radiovalovi)

Radio-valovi (ili radio-talasi) su vrsta elektromagnetnog zračenja u opsegu EM spektra po valnoj dužini iznad infracrvenog spektra. Područje radijskog spektra obuhvaća valne dužine od milimetar do kilometar odnosno frekvencije od 3 Hz do 300 GHz (gigaherca; 1 GHz = 1×109 Hz).

Elektrotehnika
Elektricitet  Magnetizam
Jagi antena za HF područje

Nastanak radio-valova

uredi

Radio-valovi nastaju u antenama kada visokofrekventna struja izaziva naizmeničnu promenu električnog i magnetnog polja u okolini antene što predstavlja radio-zračenje. Valna dužina zavisi od rezonantne frekvencije oscilatornog kola koje se nalazi u izlaznom stepenu i koje je povezano sa antenom. Veličina i tip antene utječu na efikasnost zračenja vala i to tako da je nejefikasnije zračenje u slučaju da je veličina antene jednaka četvrtini valne dužine. Veća antena - veće su valne dužine (manja frekvencija) i obrnuto.

Modulacija

uredi

Prost radio-val je sinusna valna pojava i kao takav ne nosi mnoge informacije. Da bi se neka informacija prenela, potrebno je nekako „utisnuti“ u val ali i potom prepoznati na prijemnoj strani. Taj postupak se zove modulacija i on predstavlja mijenjanje neke od osobina vala u sinkronizmu sa signalom koji predstavlja informaciju. U zavisnosti koja se osobina menja postoji:

Na prijemnoj strani postoji prijemna antena koja je vezana za prijemno oscilatorno kolo koje rezonira na željenoj frekvenciji. Kada se elektromagnetna energija vala pretvori u visokofrekventnu struju u oscilatornom kolu, tada se pristupa demodulaciji i pojačavanju signala. Takav se signal može dovesti na zvučnik i onda, recimo, čuti signal neke radio stanice.

Valna područja u rasponu frekvencija od 3 Hz do 300 GHz

uredi
engleska kratica (naziv) naziv frekvencija valna duljina tehnička primjena
ELF (Extremely Low Frequency) 3 Hz – 30 Hz 10 Mm – 100 Mm komunikacija s podmornicama
SLF (Super Low Frequency) 30 Hz – 300 Hz 1 Mm – 10 Mm
ULF (Ultra Low Frequency) 300 Hz – 3 kHz 100 km – 1 Mm
VLF (Very Low Frequency) mirijametarski valovi 3 kHz – 30 kHz 10 km – 100 km komunikacija s podmornicama
LF (Low Frequency) dugi val (DV), kilometarski valovi 30 kHz – 300 kHz 1 km – 10 km radio, radijski satovi, radio navigacija
MF (Medium Frequency) srednji val (SV), hektometarski valovi 300 kHz – 3 MHz 100 m – 1 km radio
HF (High Frequency) kratki val (KV), dekametarski valovi 3 MHz – 30 MHz 10 m – 100 m radio
VHF (Very High Frequency) ultrakratki val (UKV), metarski valovi 30 MHz – 300 MHz 1 m – 10 m radio, televizija, radar
UHF (Ultra High Frequency) mikrovalovi, decimetarski valovi 300 MHz – 3 GHz 1 dm – 10 dm televizija, pokretna telefonija (npr. GSM), mikrovalna pećnica, bežične računalne mreže (npr. Wi-Fi)
SHF (Super High Frequency) centimetarski valovi 3 GHz – 30 GHz 1 cm – 10 cm radar, usmjerene veze, satelitska televizija
EHF (Extremely High Frequency) milimetarski valovi 30 GHz – 300 GHz 1 mm – 10 mm usmjerene veze