Radiodiffusion nationale

Radiodiffusion française nationale (sh. Francuska nacionalna radiodifuzija), poznatija po skraćenom nazivu Radiodiffusion nationale (RN), bila je javno radiodifuzijsko poduzeće u Francuskoj koje je, s prekidima, djelovalo od 1939. do 1945. godine i bilo zaduženo za proizvodnju, emitiranje i koordinaciju radio i televizijskog programa.

Osnovano je 29. jula 1939. godine dekretom tadašnjeg premijera Edouarda Daladiera čime je preuzela resurse dotadašnjeg PTT-a. Odluka o osnivanju je bila motivirana predstojećim drugim svjetskim ratom, odnosno nastojanjem da se ustanovi državni monopol na radio-difuziju, koordinira propaganda i olakša cenzura. Rad je privremeno prekinula temeljem odredaba sporazuma o kapitulaciji pred Njemačkom 25. juna 1940. godine, ali je već 5. jula otpočela rad u vichyjskoj tzv. "Slobodnoj zoni". Od 1943. joj je sjedište premješteno u Pariz gdje je radio-program pod vodstvom Philippea Henriota dobio antisemitski i pro-osovinski karakter. U međuvremenu je 4. aprila 1944. Privremena vlada Francuske Republike osnovala vlastiti RN u Alžiru; on je preuzeo instalacije u Parizu tokom oslobođenja Pariza 22. augusta 1944. Već 1. oktobra je RN pokrenula vlastiti televizijski program RDF Télévision française - prvi u oslobođenoj Evropi. 23. marta 1945. je RN reorganizirana u Radiodiffusion française.