Radio Q (Rumunija)

Radio Q je online radio u Rumuniji sa programom namenjenim tamošnjoj LGBT i queer populaciji. Sa radom je počela 2005. godine pod nazivom Radio 2G. Povezana je sa LGBT portalom gayone.ro. Program joj se uglavnom sastoji od elektronske i trans muzike, te talk show emisija posvećenih LGBT temama.