Radenko Broćić

Radenko Broćić (Guča, 1922. – Beograd, 2008), društveno politički radnik, učesnik Narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine.

Rođen je 9. decembra 1922. u Guči. Gimnaziju je učio u Čačku, Aranđelovcu i Užicu. Od 1940. godine sekretar SKOJ-a (Savez komunističke omladine Jugoslavije) gimnazije u Užicu. Član Komunističke partije Jugoslavije od 1940. godine. Polovinom 1941. godine bio je jedan od organizatora ustanka protiv okupatora u Dragačevu, sekretar Sreskog i član Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak i član Sreskog komiteta KPJ (Komunističke partije Jugoslavije) za Dragačevo. Bio je borac Čačanskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda “Dr Dragiša Mišović” a zatim, posle pada Užičke Republike bio je sekretar brigadnog biroa SKOJ-a Druge proleterske brigade. Krajem 1942. godine prekomandovan je za rukovodioca SKOJ-a Druge krajiške brigade sa kojom je doživeo kraj rata oslobađajući Arilje, Dragačevo, Aranđelovac, Kosmaj, Gornji Milanovac i Rudnik. Posle rata završio Višu političku školu u Beogradu.

Od 1945. godine Sekretar SKOJ-a Srbije. Podpredsednik narodnog odbora grada Beograda od 1953. do 1958.godine, kao i sekretar Republičkog veća Narodne skupštine Narodne Republike Srbije od 1953. do 1958. Sekretar za informisanje Izvršnog veća Srbije (1960–1964) i Sekretar za socijalnu politiku i komunalne poslove Izvršnog veća Srbije (1964–1968). Niz godina član Centralnog komiteta KP Srbije. U više navrata narodni poslanik Republičkog veća Narodne skupštine Srbije za srez Dragačevo, a u jednom za opštinu Vračar u Beogradu. Član Saveta Republike Srbije. Više od jedne decenije volonterski je obavljao dužnost predsednika Narodne tehnike Srbije i jedan mandat je bio na dužnosti predsednika Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. Predsednik Saveza boraca Beograda od 1980. do 1985. godine. Nosilac partizanske spomenice 1941. godine kao i više ratnih i mirnodopskih odlikovanja i priznanja. Umro u Beogradu 1. decembra 2008. godine.

LiteraturaUredi

 • Čačanski narodnooslobodilački partizanski odred “Dr Dragiša Mišović”, Čačak 1982.
 • Čačanski kraj u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1944 hronologija događaja, Istorijski arhiv-Čačak,1968.
 • Užička republika, Zbornik sećanja, Narodni muzej, Titovo Užice
 • Druga proleterska brigada, Ilustrovana monografija, Beograd,1992.
 • Sredoje Urošević, “Druga proleterska brigada-ratovanje i ratnici”, Beograd 1988.
 • Dušan Uzelac, “ Grmečke bijele noći – Druga Krajiška narodnooslobodilačka brigada”,Beograd,1969.
 • Milisav Lukić-Misa,"Ratni dnevnik 1941-1945",Narodna knjiga,1982.
 • Mutapović Dragoslav,”Komesarska torba priča" ,Beograd, l989.
 • Milorad Gončin, “Druga Krajiška narodnooslobodilačka udarna brigada”,Beograd,1984.
 • Druga Krajiška brigada-Ratna sećanja, Vojno izdavački i novinski centar, Beograd,1988.
 • Ahmet Đonlagić, “Dvadest sedma divizija”, Beograd,1983.