Za ostale upotrebe, v. Raška (razvrstavanje).

Reka Raška se rađa na padinama Pešterske visoravni, u blizini manastir manastira Sopoćani, negde na oko 17 km zapadno od Novog Pazara. Na samom izvoru je hladna kao led sa temperaturom koja ne prelazi 8°C. U prvih par kilometara svog toka bogata je potočnom pastrmkom, uglavnom sitnijim primercima. Raška je leva pritoka reke Ibar. Od izvora do uliva u reku Ibar duga je oko 42 km. Izvire, južno od manastira Sopoćani, jakim vrelom iz male pećine u blizini kontakta trijaskih krečnjaka i paleozojskih škriljaca. Vrelo je kaptirano za hidrocentralu Ras, koja je puštena u rad 1953. Najpoznatije pritoke reke Raške su Sebečevska, Ljudska, Jošanica i reka Deževska. Na obalama reka Raške i Jošanice smešten je grad Novi Pazar. Reka Raška je dosta pristupačna za sportski ribolov osim u prvih par kilometara svoga toka, odnosno od izvora pa do izletišta zvanog Pazarište, gde pristup samoj reci onemogućava bujna vegetacija, koja ujedno predstavlja i prirodnu barijeru zahvaljujući kojoj u ovom delu reke još uvek obitava autohtona potočna pastrmka. Malo nizvodno od pomenutog izletišta nalazi se i nekada jedan od najvećih ribnjaka kalifornijske pastrmke u Evropi, vlasništvo firme "Vojin Popović"...

Reka Raška u Novom Pazaru