Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je povijesnog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili (nikako ono što smatramo da će se tek dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti).Racunovodstvo je blisko povezano s finansijama i kao i sa poslovanjem preduzeca.

Računovođa iz srednjeg vijeka

Korijeni računovodstva sežu u Mezopotamiju, a jednostavno računovodstvo se spominje u Bibliji (Novi zavjet) i Kuranu.

Računovođa je osoba koja vrši zapise (vodi račune) u poslovne knjige. Prema propisima o porezu na dohodak dvije su knjige od iznimne važnosti: Knjiga primitaka i izdataka i Knjiga prometa.Za poslovanje poduzeća u obliku društva s ograničenom odgovornošću najbitnije knjige se glavna knjiga i pomoćne analitičke knjige poput analitičkog knjigovodstva kupaca, analitičko knjigovodstvo dobavljača, analitičko knjigovodstva proizvodnje,analitičko knjigovodstva trgovačke robe. Uz knjigovodstvo , računovođa se bavi poreznom tematikom i popunjavanja raznih statističkih obrazaca koji su potrebni s obzirom na vrstu djelatnosti.

Osim te dvije knjige, zapisa koje jedna poslovna organizacija treba voditi je više, u zavisnosti od vrste organizacije te razmjera do kojih se proteže njena poslovnost. Najpoznatije su:

  • Evidencija o tražbinama i obvezama;
  • Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka;
  • Popis dugotrajne imovine;

Vanjske poveznice

uredi