Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? je latinska fraza kojom započinje prvi govor Marka Tulija Cicerona protiv Katiline. Prevedena glasi: Dokle ćeš konačno, Katilina, zloupotrebljavati strpljivost našu?

Ciceron optužuje Katilinu

Ove reči čine slavni incipit, tj. početak prvog govora protiv Katiline. Reči je izrekao Ciceron u Hramu Jupitera Statora (govor nije održan u Rimskom Senatu zbog sigurnosnih razloga) dana 8. oktobra 63. pr. Hr. radi otkrivanja i kažnjavanja druge Katilinine urote, tj. neuspešnog državnog udara protiv Rimske Republike kojeg je predvodio Katilina sa svojim pristalicama.

Fraza se prigodno koristi i danas radi razotkrivanja nečije hipokrizije. Obično se izriče žalosnim glasom. Može se pretpostaviti kako je većinom uobičajen izraz u zemljama u kojima deca moraju učiti latinski, poput Italije. Govor se nastavlja rečima quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? što prevedeno znači "Dokle će nas izigravati to tvoje ludilo? Dokle će se razmetati ta tvoja neobuzdana smelost?" tvoreći tako slavni hendiatris.

Pogledati takođe uredi