Punalua (dobri drugovi) je vrsta sklapanja braka između braće iz jedne porodice sa sestrama iz druge porodice. Karakterističan je za period poznat pod imenom viši stupanj divljaštva.