Punđa je vrsta frizure koju obično nose žene, a koja se oblikuje tako što se kosa skloni sa lica unazad, skupi, uprede (ili uplete u kiku), i umota kružno oko sebe, obično na potiljku ili vratu. Najčešće se pričvrušćuje šnalom ili posebnom mrežicom.

Punđa napravljena od kike, umotana i pričvršćena šnalom
Žena sa opuštenom punđom

Punđa može biti čvrsta ili opuštena, nešto neurednija i nonšalantnija. Punđe mogu da izazovu glavobolju ukoliko su previše pritegnute ili se nose previše visoko na glavi.

Punđa, što čvršće pritegnuta da se ne bi rasturila, je frizura koju koriste skoro sve balerine a ređe i baletani.