Pulitzerova nagrada za fikciju

Pulitzerova nagrada za fikciju je nagrada koja se daje za prozni književni rad od 1948. Ranije, ova nagrada je davana kao Pulitzerova nagrada za roman.